Het werkgebied van de vogelwerkgroep bestaat uit een grote variatie aan landschappen. Bossen, water en weiden zorgen ervoor dat er een grote hoeveelheid verschillende vogelsoorten zijn te vinden, zowel als broedvogel maar ook als doortrekker en wintergast. Pak de verrekijker en ga op pad en ontdek zelf wat er allemaal te zien is in deze omgeving.

Het werkgebied

Hieronder staat een kaartje met daarop aangegeven de atlasblokken welke behoren tot het werkgebied van de vereniging. De nummering en indeling van de blokken is gelijk aan die van de Topografische  inventarisatieatlas voor flora en fauna van Nederland.


Het gehele werkgebied beslaat 525 km2

De atlasblokken zijn elk 5 x 5 km en in de atlas weer verder verdeeld in hokken van 1 x 1 km.

Mocht u niet beschikken over de inventarisatieatlas dan is het hieronder mogelijk een .pdf bestand te downloaden met daarin meer uitleg over de indeling en nummering van de km hokken en een afbeelding van de bij het werkgebied behorende kaarten. Dit is een bestand in lage resolutie om het downloaden te vergemakkelijken.

Download hier de kaarten

ontwerp: Arno ten Hoeve, uitvoering: TigrisIT