De vogelwerkgroep organiseert een groot aantal activiteiten, uiteenlopend van onderzoek en gebiedsinventarisaties tot aan cursussen voor het publiek. Onze leden doen mee aan een of meerdere activiteiten naar keuze. Soms werkt men samen in een kleine werkgroep, maar er zijn ook vaste groepen die al jaren bepaalde gebieden tellen of nestkastcontroles uitvoeren. Kortom, voor ieder is er iets te doen. Iedereen is dan ook welkom bij onze vereniging. 

Ledenbijeenkomst

Elke eerste woensdag van de maand (behalve juli en augustus), is er een ledenbijeenkomst in een ruimte van de Ulebelt, Maatmansweg 3 (Vijfhoek)  in Deventer, aanvang 20.00 uur.

Tijdens deze avonden doen de leden en de werkgroepen in een ontspannen sfeer verslag van onderzoeken, projecten en waarnemingen. Meestal worden er ook beelden getoond van vogels en van excursies die leden maakten. Er is vaak een educatief vogelthema aan de orde, bijv. hoe herken je vogels, geluiden, hoe verricht je onderzoek enz.


   
   
  Foto's boven; tijdens een bijeenkomst wordt het 
  verenigingsblad uitgedeeld
 Foto's onder; voordat de jaarvergadering begint    
 wordt er traditiegetrouw eerst boerenkool gegeten en 
 een natuurfilm gekeken

ontwerp: Arno ten Hoeve, uitvoering: TigrisIT