De vogelwerkgroep organiseert een groot aantal activiteiten, uiteenlopend van onderzoek en gebiedsinventarisaties tot aan cursussen voor het publiek. Onze leden doen mee aan een of meerdere activiteiten naar keuze. Soms werkt men samen in een kleine werkgroep, maar er zijn ook vaste groepen die al jaren bepaalde gebieden tellen of nestkastcontroles uitvoeren. Kortom, voor ieder is er iets te doen. Iedereen is dan ook welkom bij onze vereniging. 

Activiteiten, tellingen en excursie agenda
 Hieronder staan de activiteiten voor de komende tijd.

 Voor de excursie dient men zich van te voren op te geven!         

 Dit kan bij;

 De ledenbijeenkomsten worden gehouden in de Ulebelt, 
 Maatmansweg 3, Deventer.

 Vertrekpunt voor de excursies: voormalig Tropische
 Landbouwschool, hoek Ceintuurbaan-Brinkgreverweg.

 Bij vervoer per auto wordt de brandstof met de bestuurder
 verrekend op basis van 0.20 eurocent per kilometer!
 
 De Watervogeltellingen gebeuren op de fiets. Startpunt is de
 spoorbrug in Deventer, eindpunt het pontje naar Gorssel.


       Agenda

29 april
excursie Bolwerksweiden
vertrek 9.00 uur
3 mei
ledenavond, lezing over vogelzang door jeroen Kuipers
aanvang 20.00 uur, ulebelt
13 mei
publieksexcursie, Kranenkamp
vertrek 8.30 uur bij NuNu, Raalterweg 22
27 mei
excursie naar de Auken-Woldlakerbos
vertrek 7.00 uur
7 juni
laatste ledenbijeenkomst dit seizoen
20.00 uur ulebelt, daarna nachtzwaluwen kijken sallandse heuvelrug
1 juli
excursie Starrevaart-Groene Jonker
vertrek 7.00 uur
8 juli
publiekswandeling Ravenswaarden
vertrek 8.30, 't elfuur Gorssel
19 augustus
excursie Lauwersmeer
vertrek 7.00 uur
6 september
ledenavond, presentatie vakantiefoto's van leden
20.00 uur, Ulebelt
16 september
Watervogeltelling op de fiets

 23 september
excursie Biesbosch-Tongplaat
vertrek 7.00 uur
 23 september
publiekswandeling landgoed Dorth
vertrek 8.30, Kasteelweg, Kring van Dorth
 4 oktober
ledenavond, lezing verzorgd door Twan Teunissen
 20.00 uur, Ulebelt

ontwerp: Arno ten Hoeve, uitvoering: TigrisIT