Een aantal leden van onze vogelwerkgroep verzorgt al jaren tellingen, b.v. watervogels langs de IJssel en kolonievogels. De gegevens van deze tellingen zijn van grote waarde.
Daarnaast organiseren we elk jaar een zogenaamde BMP-telling. Dat is een voorjaarstelling in een vast gebied, waarbij we alle broedvogels in dat betreffende gebied in kaart brengen. Al onze telgegevens worden o.a. aan SOVON beschikbaar gesteld

Slechtvalk in Deventer

Sinds de eertse broedpoging in 2006 is de Slechtvalk een jaarlijks terugkerende broedvogel op de CDL toren in Deventer. Het begon allemaal in 2005 toen er wel erg vaak 2 Slechtvalken rondom en op de toren werden gezien. In het voorjaar van 2006 trok Jan Jaap Fleurke de stoute schoenen aan en zocht contact met de beheerder van de toren om zodoende eens een kijkje boven in de toren te kunnen nemen. Op 24 april was het zover en kon worden vastgesteld dat er twee eieren in een nest lagen. Op 1 mei werden er 3 eieren gezien en zat het vrouwtje te broeden. Helaas bleek op 21 juni dat geen van de eieren was uitgekomen en dat het broedsel was mislukt. Tijdens de aflossingen van het broeden was het Gerard Bogaert gelukt om een ring af te lezen: een witte kleurring met inscriptie Y2. Via Jan van Dijk van de Werkgroep Slechtvalk kwam het bericht dat dit een mannetje was die in 2004 in Dinant, Belgie was geboren.
Na deze mislukt poging is er op de toren een nestkast geplaatst en sindsdien is de Slechtvalk een vaste broedvogel in Deventer geworden.

   
   
 Boven: Slechtvalk vrouwtje, Deventer 2010
 Onder: Slechtvalk vrouwtje op de toren, Deventer 2006
 Boven: 2 eieren, Deventer 24 april 2006
 Onder: 3 eieren, Deventer 1 mei 2006

Een kort overzicht


Jaar  Man Vrouw
Jongen
 Ringnummers jongen  
     
 2006 Y2
 ?  0  
 2007  Y2 B1
 ?  
 2008  Y2  ?  1  oranje KE
 2009  Y2  ?  3  oranje SF, SM, SN
 (allen mannetjes)
 2010  ? ?
4
 oranje ST, SU, SV (mannetjes), KM (vrouwtje)
 2011  ?  ?  3  oranje TC, TD, TF
 (allen  mannetjes)

Het ringen in 2011

Op 17-05-2011 was het zover, 3 jongen Slechtvalkjes waren inmiddels groot genoeg om geringd te worden. Jan van Dijk heeft onder grote belangstelling deze taak weer vakkundig volbracht. Hieronder een korte foto impressie van die dag.
De foto's zijn gemaakt door Albert Winkelman.

   
   
   
   
 Hierboven: Grote belangstelling, een jong kijkt    
 nieuwschierig naar buiten, de klauw wordt gemeten,
 gereedschap en een niet uitgekomen ei, de meet-
 gegevens netjes bij elkaar. 
 Hierboven: Jan van Dijk, een ring omdoen, de vleugel
 met jonge slagpennen, de kleurringen die gebruikt
 worden, de schrik van elke duivenmelker: veel 
 postduiven bij de verzamelde prooiresten.
 
Op 11-06-2011 lees ik in het logboek naast het schermpje van de webcam dat 1 jong dood is. Bij observatie van het stel op die zelfde dag worden dan ook alleen de twee ouders gezien en vliegen er inderdaad maar twee jongen rond. 
ontwerp: Arno ten Hoeve, uitvoering: TigrisIT