Een aantal leden van onze vogelwerkgroep verzorgt al jaren tellingen, b.v. watervogels langs de IJssel en kolonievogels. De gegevens van deze tellingen zijn van grote waarde.
Daarnaast organiseren we elk jaar een zogenaamde BMP-telling. Dat is een voorjaarstelling in een vast gebied, waarbij we alle broedvogels in dat betreffende gebied in kaart brengen. Al onze telgegevens worden o.a. aan SOVON beschikbaar gesteld

Ringactiviteiten binnen het werkgebied van de vogelwerkgroep

Binnen de vogelwerkgroep is in het verleden de nodige ervaring opgedaan met het ringen van vogels.

Bosuil, Torenvalk en jonge vogels in nestkasten werden vroeger veel geringd.

De laatste jaren is dat allemaal veel minder geworden en bestond de belangrijkste activitieit nog uit het ringen van de jonge ooievaars.

Om het ringwerk weer een nieuwe impuls te geven zijn er in 2011 enkele nieuwe projecten gestart;

  • Opleiding van enkele leden tot volwaardige ringer (Gerard Bogaert en Jeroen Kuipers)

  • Starten van Ring-Mus projecten in Eefde en Gorssel (Wout en Gerard Boere)

  • Opzetten van een ringterrein in de omgeving van Warnsveld

  • Ringactiviteiten in particuliere tuinen in Vorden en Klarenbeek

  • Ringen nestkastpullen op Dorth en vangen en ringen slapende vogels in de nestkasten (winter)

De projecten en de opleiding worden uitgevoerd onder leiding van Gerard Boere met behulp van Wil Gerritse (Wil Gerritse voert al jarenlang een CES project uit in Olst)

Voor een uitgebreider overzicht van de lokaties en de voorgeschiedenis verwijs ik graag naar het jaarverslag over 2011: Nieuws uit het net

2012: Nieuws uit het net

2013: Nieuws uit het netProject RING-MUS

Dit project is bedoeld om meer te weten te komen over de verspreiding en leeftijd/overleving van Huismussen.

Voor dit project worden in een tuin in Eefde en Gorssel regelmatig Huismussen (en andere tuinvogels) gevangen met behulp van mistnetten. De Huismussen worden allemaal geringd met een combinatie van kleurringen en een metalen ring. Hierdoor zijn de vogels van afstand te herkennen en neemt de kans op terugmeldingen toe.

In 2011 zijn in Eefde bijna 100  en in Gorssel 134 Huismussen van kleurringen voorzien. Leuk was de terugmeldig van een in Eefde geringde vogel op 27 juli 2011 die werd teruggemeld op 20 november 2011 uit Arnhem. Helaas wel dood, door een kat gepakt!

ring omdoen, Foto: Jeroen Kuipers klaar om losgelaten te worden. Foto: Jeroen Kuipers
nog een andere combinatie. Foto; Jeroen Kuipers Roek in Eefde. Foto; Wouter Boere
 Linksboven: het omdoen van een kleurring m.b.v. een
 soort "lepeltje"
 Linksonder: Huismus man met kleurringen
 Rechtsboven: Huismus vrouw met kleurringen
 Rechtsonder: Een bijzondere vangst in de tuin in 
 Eefde, een volwassen Roek!

meer info en foto's van de andere projecten volgen binnenkort!

ontwerp: Arno ten Hoeve, uitvoering: TigrisIT