Een aantal leden van onze vogelwerkgroep verzorgt al jaren tellingen, b.v. watervogels langs de IJssel en kolonievogels. De gegevens van deze tellingen zijn van grote waarde.
Daarnaast organiseren we elk jaar een zogenaamde BMP-telling. Dat is een voorjaarstelling in een vast gebied, waarbij we alle broedvogels in dat betreffende gebied in kaart brengen. Al onze telgegevens worden o.a. aan SOVON beschikbaar gesteld


Patrijs van Salland

 Uitvoering
 
 Gebied
 Tijdsbestek  
 Methode  
 Kennisniveau
 
 Doelstelling
 Publicatie
 Co÷rdinator  Peter Zweedijk, Mail: Peter Zweedijk  / Tel.


ontwerp: Arno ten Hoeve, uitvoering: TigrisIT