Een aantal leden van onze vogelwerkgroep verzorgt al jaren tellingen, b.v. watervogels langs de IJssel en kolonievogels. De gegevens van deze tellingen zijn van grote waarde.
Daarnaast organiseren we elk jaar een zogenaamde BMP-telling. Dat is een voorjaarstelling in een vast gebied, waarbij we alle broedvogels in dat betreffende gebied in kaart brengen. Al onze telgegevens worden o.a. aan SOVON beschikbaar gesteld.

PTT tellingen

PTT staat voor Punt Transect Telling en bestaat al sinds 1978. Het doel van deze telling is de aantallen en de verspreiding van min of meer gewone wintergasten vast te leggen.

Methode

In de periode 15 december t/m 1 januari wordt 1 keer een vaste route gelopen. Op deze route liggen 20 telpunten, evenredig verdeeld over de gehele afstand. Op elk telpunt worden gedurende precies 5 minuten alle vogels geteld, zowel zittende als overvliegende vogels tellen.  Thuis worden de gegevens uitgewerkt en doorgegeven aan Sovon. Afhankelijk van de route en het aantal vogels zal de telling circa 5 uur in beslag nemen


PTT route Rammelwaard

Binnen ons werkgebied wordt een PTT teling uitgevoerd in de Rammelwaard bij Zutphen. Deze telling wordt gedaan door Mike Hirschler en voor meer info kun je altijd een mailtje sturen: m.hirschler

Voor meer info en een handleiding kijk hier

 
  Ligging PTT Rammelwaard. De gele pijlen geven de looprichting aan. De oranje cirkel geeft de globale dekking 
  van de telling weer.ontwerp: Arno ten Hoeve, uitvoering: TigrisIT