Een aantal leden van onze vogelwerkgroep verzorgt al jaren tellingen, b.v. watervogels langs de IJssel en kolonievogels. De gegevens van deze tellingen zijn van grote waarde.
Daarnaast organiseren we elk jaar een zogenaamde BMP-telling. Dat is een voorjaarstelling in een vast gebied, waarbij we alle broedvogels in dat betreffende gebied in kaart brengen. Al onze telgegevens worden o.a. aan SOVON beschikbaar gesteld.

Nestkastonderzoek

Al sinds het midden van de jaren zeventig wordt er door enkele leden van de vereniging onderzoek gedaan naar de broedresultaten van holenbroeders in nestkastjes. Dit gebeurt op een tweetal terreinen van Natuurmonumenten; Landgoed Joppe (17 nestkasten) en Landgoed Dorth (60 nestkasten)
De controle van de nestkasten op Landgoed Joppe is in handen van H.van Dijk en H.Roelofs en op het landgoed Dorth momenteel door W.Boere, H.Hannink, Marcel Hutten en Jacques Blaauw. In de beginjaren van het onderzoek op landgoed Dorth werden de controles voornamelijk uitgevoerd door W.Verholt, P.Slijkhuis en H.Averink en werd vooral door P.Slijkhuis zeer nauwkeurig bijgehouden wat er zich elke week in de nestkastjes afspeelde.
W.Verholt zorgde vele jaren voor het ringen van de nestjongen, de heren Slijkhuis en Averink zijn helaas overleden. Het ringen van de pulli is inmiddels overgenomen door G.Boere.


   
 
 Linksboven; een nest vol pimpelmezen
 Linksonder; een vrouwtje Bonte Vliegenvanger
 Rechtsboven; een nestkast dichtgemetseld en in 
 gebruik door een Boomklever
 Rechtsonder; Glanskop op het nest

Nestkastonderzoek Landgoed Dorth

Alhoewel het onderzoek al vele jaren loopt zijn de resultaten lang niet altijd gepubliceerd.Tellingen uit de jaren 80 en 90 zijn eerder verschenen in de IJsvogel en op dit moment nog niet digitaal beschikbaar. De laatste jaren is er weer een start gemaakt met het uitwerken van de gegevens in een rapport en hieronder is het mogelijk de resultaten van 2008 t/m 2011 te downloaden.


   
  bekijk het verslag over 2008
  bekijk het verslag over 2009
 
 
  bekijk het verslag over 2010
 bekijk het verslag over 2011
 
 bekijk het verslag over 2012
 
 bekijk het verslag over 2013ontwerp: Arno ten Hoeve, uitvoering: TigrisIT