Een aantal leden van onze vogelwerkgroep verzorgt al jaren tellingen, b.v. watervogels langs de IJssel en kolonievogels. De gegevens van deze tellingen zijn van grote waarde.
Daarnaast organiseren we elk jaar een zogenaamde BMP-telling. Dat is een voorjaarstelling in een vast gebied, waarbij we alle broedvogels in dat betreffende gebied in kaart brengen. Al onze telgegevens worden o.a. aan SOVON beschikbaar gesteld

Gierzwaluwen


Een bijzondere vogel


Gierzwaluwen houden er een heel bijzondere leefwijze op na: een groot deel van hun leven bevinden ze zich in de lucht. Ze slapen er waarschijnlijk zelfs.  Alleen tijdens de broedtijd ( van mei-juli met een legsel ven 2-3 eieren) zoeken ze nesten op om te paren en te  broeden. Gierzwaluwen nestelen meestal in kolonies.  Gierzwaluwen zijn nesttrouw; ze komen ieder jaar terug naar het oude nest. Deze nestplaatsen zijn jaarrond beschermd. Ze zoeken dan voedsel in een straal van 8 km rondom hun nestplaats.

Gierzwaluwnesten


Gierzwaluwen zijn van oudsher rotsbewoners die nestelen in nissen en gaten in rotswanden. In ons land zijn gierzwaluwen voor hun nest volledig afhankelijk van ruimtes in gebouwen. Bijvoorbeeld onder dakpannen die net niet helemaal goed meer liggen, maar eigenlijk in allerhande andere gaten en holtes in gebouwen. En dat is precies waarom gierzwaluwen tegenwoordig moeilijk een geschikte woonruimte vinden. Moderne gebouwen zijn tot in de puntjes geďsoleerd en kieren en gaten worden bij voorkeur gedicht. Door sloop en renovatie van oude gebouwen en wijken gaat veel broedgelegenheid verloren en raken gierzwaluwen daarom
in de verdrukking.

Gierzwaluwtelploeg


In Deventer en omgeving is een groep tellers (van de VWG, het IVN en enkele andere geďnteresseerden) actief met het jaarlijks opzoeken van gierzwaluwnestplaatsen. Dat doen zij om te weten hoe het gaat met het aantal gierzwaluwen. Maar zij doen dat vooral om te weten waar gierzwaluwnesten zitten zodat ervoor kan worden gezorgd dat deze plaatsen bij verbouw/sloop of renovatie kunnen worden behouden of dat er tijdig vervangende nestgelegenheid komt.
Jaarlijks wordt er een kort verslag uitgebracht van de gevonden nestplaatsen.

Extra tellers gewenst


Deventer is geen grote stad maar toch zijn er niet genoeg tellers om heel Deventer te dekken. We kunnen altijd extra tellers gebruiken.

Wat vraagt het tellen van je?


Op een mooie zomeravond in de 3e week van mei en in de 3e week van juni ga je een of meerdere avonden op pad. De gierzwaluwen komen altijd op hun nest slapen. Voor het waarnemen van een mogelijk nest zoek je naar plekken waar een gierzwaluw invliegt. Dat kan onder een dakpan zijn, onder een dakrand, onder een windveer, achter een regenpijp. Eigenlijk overal waar maar een gaatje zit.

Wat moet je kunnen?


Gierzwaluwen zijn makkelijk te herkennen. Het komt dus vooral aan op het herkennen van hun gedrag. Ze zijn erg snel en ‘verdwijnen voor je het weet in een gat’. Je kan altijd eerst mee met een teller die dit al vaker gedaan heeft. Je kan er natuurlijk ook voor kiezen om in een koppel te werken. Twee paar ogen zien meer dan een. En het is natuurlijk wel zo gezellig!

Meer informatie over gierzwaluwen vindt je op:

http://www.vogelbescherming.nl/zoeken/q/?query=factsheet+gierzwaluw

gierzwaluwbescherming.nl


Gierzwaluwkasten en het 100-jarig jubileum in 2017 van de KNNV-afdeling Deventer.

In 2017 bestaat de KNNV-afdeling Deventer 100 jaar.  Onder het motto dat “Wie jarig is trakteert!” heeft de KNNV besloten om 100 gierzwaluwkasten cadeau te geven aan inwoners van Deventer. Met 100 extra broedgelegenheden voor gierzwaluwen hopen ze een bijdrage te leveren aan de bescherming van de gierzwaluwen van Deventer en omstreken.

Leden van de donderdagploeg van VWG ‘de IJsselstreek’ hebben samen met mensen van de KNNV die 100 kasten in de werkschuur in Diepenveen gemaakt. Nou zijn deze menen wel wat gewend als het gaat om het bouwen van allerlei soorten nestkasten, ooievaarsnesten of huiszwaluwpalen, maar zoveel kasten in één keer maken is zelfs voor hen wel een heel groot project.

Vanaf januari 2017 worden de kasten opgehangen door Wim Visser en Ronald Groenink, ook leden van onze vogelwerkgroep. Veel bewoners van Deventer en omstreken hebben de gevel van hun huis beschikbaar gesteld voor het ophangen van een gierzwaluwnestkast.

Gierzwaluwen zoeken elk jaar weer hetzelfde nest op en omdat er elk jaar oude nestlocaties verdwijnen is het erg belangrijk dat er ook nieuwe bijkomen in de buurt van bestaande nesten.

 
 
   
 foto's J.Blaauw
 


 
 Gierzwaluwen bij dakkapellen in de oude binnenstad van Zutphen, Onder de pannen van het groene  
 dakkapelletje bevinden zich al vele jaren enkele nesten.

ontwerp: Arno ten Hoeve, uitvoering: TigrisIT