Een aantal leden van onze vogelwerkgroep verzorgt al jaren tellingen, b.v. watervogels langs de IJssel en kolonievogels. De gegevens van deze tellingen zijn van grote waarde.
Daarnaast organiseren we elk jaar een zogenaamde BMP-telling. Dat is een voorjaarstelling in een vast gebied, waarbij we alle broedvogels in dat betreffende gebied in kaart brengen. Al onze telgegevens worden o.a. aan SOVON beschikbaar gesteld.

Onderzoek en tellingen

Binnen de VWG zijn de telprojecten en publicaties daarover ondergebracht in de Werkgroep Onderzoek en Publicatie (WOP). Deze werkgroep heeft als doel om binnen het werkgebied tellingen uit te voeren en hierover te publiceren teneinde gegevensuitwisseling op regionaal niveau te bevorderen en beleid te sturen. Onze gegevens worden daarom gedeeld met instanties als Sovon, STORK, STONE en lokale terreinbeheerders.


Algemene informatie: 
Esther Veldhoen
Email: Esther Veldhoen

Werkgroepen

Werkgroep Steenuilen: ................................. Anne Buijtenhek

Werkgroep Nestkastenonderzoek: ............... Wouter Boere (Dorth) en Hans Blauw (Frieswijk)

Watervogeltellingen IJsseloever Noord: ....... Ronald Groenink

Watervogeltellingen IJsseloever Zuid: .......... Ellen Somhorst

Broedvogeltellingen: ..................................... Esther Veldhoen

MUS (Meetnet Urbane Soorten): ................... Esther Veldhoen

Slaapplaatstellingen: .................................... Wil Gerritse

PTT (Punt Transect Telling): ........................... Mike Hirschler

Kolonievogels: .............................................. Piet Schermerhorn

Ooievaars (gegevens): ................................. Jeroen Kuipers en Ronald Groenink

Ringprojecten: .............................................. Gerard Boere

Patrijs van Salland........................................ Peter Zweedijk

Stadsvogeladviseurs..................................... Mike Hirschler en Tineke Hirschler

ontwerp: Arno ten Hoeve, uitvoering: TigrisIT