Sinds 1984 verzorgt vogelwerkgroep IJsselstreek verschillende vogelcursussen. Doel is mensen die niet of nauwelijks iets van vogels weten handvatten aan te reiken om het herkennen en daarmee het plezier tijdens een wandeling of in het veld te vergroten.
Door de grote inzet van de werkgroep cursussen slagen we er elk jaar weer in geslaagde en goed bezochte cursussen te organiseren.

1. Cursus vogels kijken voor beginners

Voorjaar 2017


Voor wie meer wil weten van vogels, hun gedrag, herkenning en de plaatsen waar u ze kunt vinden, organiseert de vogelwerkgroep al jaren een korte cursus voor beginners.

Data: 3 theoretische dinsdagavonden op 21 maart, 18 april en 16 mei.
          3 excursies in en om Deventer op zaterdagochtend 25 maart en 13 mei en op zondagochtend 28 mei .

Kosten: 55.- euro inclusief vogelgidsje


Aanmelden voor deze cursus en meer informatie (cursus is inmiddels volgeboekt)

De cursussen worden georganiseerd in samenwerking met de Ulebelt en de cursusavonden vinden daar ook plaats. Tijdens de excursies trekt u met ervaren vogelaars het veld in, de beste manier om vogels te leren (her) kennen.

Meer informatie en/of aanmelden: tel 06-40033686 of mail: wil.kroon@kpnmail.nl

U kunt zich via dit mailadres ook aanmelden.


ontwerp: Arno ten Hoeve, uitvoering: TigrisIT