Sinds 1984 verzorgt vogelwerkgroep IJsselstreek verschillende vogelcursussen. Doel is mensen die niet of nauwelijks iets van vogels weten handvatten aan te reiken om het herkennen en daarmee het plezier tijdens een wandeling of in het veld te vergroten.
Door de grote inzet van de werkgroep cursussen slagen we er elk jaar weer in geslaagde en goed bezochte cursussen te organiseren.

Cursussen vogels kijken in samenwerking met de Ulebelt
Sinds 1984 verzorgt een cursusteam van de vogelwerkgroep IJsselstreek verschillende vogelcursussen. Doel is mensen die niet of nauwelijks iets van vogels weten handvatten aan te reiken om het herkennen te vergemakkelijken. Ook voor mensen die al een poosje vogels kijken, maar daar niet verder mee komen zijn  de cursussen een goede ervaring. We proberen tijdens de cursussen vooral ook het plezier van vogels kijken over te brengen.

Bijkomend effect is dat mensen kennis maken met interessante vogelgebieden in onze regio. De excursies vinden n.l. allemaal plaats in de omgeving van Deventer. Tijdens de avonden is er wat theorie, maar ook die theorie proberen we zo praktisch mogelijk te houden. Vogelgeluiden en foto’s van vogels zijn uiteraard een belangrijk onderdeel van de cursussen. 

Elk jaar is er een beginnerscursus, elke twee jaar is er een cursus "Overwinterende vogels in de IJsselstreek" en   elke drie jaar is er een zogenaamde jaarcursus. Deelnemers aan deze jaarcursus kunnen dan een jaar lang met onze leden mee op excursie naar interessante gebieden in de omgeving en elders in het land.

We organiseren deze cursussen in samenwerking met de Ulebelt. De cursusavonden vinden plaats op de Ulebelt, Maatmansweg in Deventer gegeven.


 
 
 Enkele plaatjes van excursies met de cursisten of met   
 leden van de vogelwerkgroep
 ontwerp: Arno ten Hoeve, uitvoering: TigrisIT