Sinds 1984 verzorgt vogelwerkgroep IJsselstreek verschillende vogelcursussen. Doel is mensen die niet of nauwelijks iets van vogels weten handvatten aan te reiken om het herkennen en daarmee het plezier tijdens een wandeling of in het veld te vergroten.
Door de grote inzet van de werkgroep cursussen slagen we er elk jaar weer in geslaagde en goed bezochte cursussen te organiseren.

Vogelcursussen in 2018

                

Overwinterende vogels in de IJsselstreek

voorjaar 2018


Aan de orde komen de vogels die in de winter langs de IJssel voorkomen.
Dat zijn natuurlijk ganzen, maar ook drie soorten zwanen, diverse soorten eenden en andere vogels zoals kramsvogels.

Data:         2 dinsdagsvonden op 23 januari en 20 februari
                  3 excursies op zaterdag 27 januari, 24 februari en 17 maart.

Kosten:     45,--


Cursus vogels kijken voor beginners

voorjaar 2018


Voor wie meer wil weten van vogels, hun gedrag, herkenning en de plaatsen waar u ze kunt vinden, organiseert de Vogelwerkgroep al jaren een korte cursus voor beginners.

Data:         3 dinsdagavonden op 20 maart, 17 april en 15 mei
                  3 excursie op zaterdag 7 april, 12 mei en zondag 3 juni

Kosten:     55,--, incl. zakgids.

De cursussen worden georganiseerd in samenwerking met de Ulebelt (www.ulebelt.nl) en de cursusavonden vinden daar ook plaats.
Tijdens de excursies trekt u met ervaren vogelaars het veld in, de beste manier om vogels te leren (her)kennen.

Aanmelden en meer informatie:


Vogelwerkgroep IJsselstreek,

tel. 06-400 33 686 of email: wil.kroon@kpnmail.nlontwerp: Arno ten Hoeve, uitvoering: TigrisIT