Ooievaarsbuitenstation 't Zand in Gorssel is opgericht in 1981 als onderdeel van het landelijke herintroductieproject voor de Ooievaar. Het was het 5e station dat werd opgericht en de dagelijkse verzorging was in  handen van de familie Verholt, geholpen door een enthousiaste groep vrijwilligers.
Het station heeft, vanaf de geboorte van de eerste jongen in 1982, tot aan heden een belangrijke bijdrage geleverd aan de terugkeer van de Ooievaar in het algemeen en in de IJsselvallei in het bijzonder.

Steeds meer nesten buiten het ooievaarstation

Door de groei van het aantal ooievaars zijn er in de loop van de jaren steeds meer ooievaars buiten het station gaan broeden. In de beginjaren zochten ze een nest vlak bij het station maar de laatste jaren duiken er steeds meer Ooievaars op die nestelen op grote afstand van het station en zich geheel onafhankelijk van mensen kunnen redden. Begonnen we met 2 buitenensten in 1992, in 2011 zitten we al op 97 bezette buitennesten.
Voor de duidelijkheid; onder buitennesten verstaan we alle nesten die niet op het terrein van het Zand zijn gelegen ook al kunnen sommige nesten op slechts enkele meters van het hek verwijderd zijn. Het feit dat het buitennesten zijn betekent dan ook niet dat alle ooievaars op deze nesten zelfstandig zijn.

 
          Grafiek met de goei van het aantal buitennesten


Zoals al gezegd gaan de ooievaars ook steeds verder van het ooievaarstation weg om te broeden. Momenteel beslaat het gebied waar de ooievaars worden gecontroleerd en geringd de gehele IJsselvallei tussen Arnhem en Zwolle.

 
       Kaartje met de verspreiding van de ooievaars in de IJsselvallei en de groei tussen 2000 en 2008
       De groene cirkel is het plangebied voor biotoopherstel waar momenteel aan gewerkt wordt. Zie ook  
       ooievaarsbuitenstation/biotoopverbetering


De resultaten op de buitennesten

Net als op het Zand worden de buitennesten goed in de gaten gehouden. Er wordt gekeken welke vogels er op het nest zitten (ringnummers), of er gebroed wordt en of er wel of geen jongen uitvliegen. Waar mogelijk worden de jongen ook geringd.
Vanaf 1990 t/m 2011 zijn er op de buitennesten 1413 Ooievaars uit het ei gekropen waarvan er 1036 zijn uitgevlogen. De laatste 10 jaar ligt het gemiddeld aantal uitgevlogen jongen per broedpaar op 1,5 en de vraag is of dit genoeg is om een populatie zelfstandig op peil te houden. Hiernaar wordt de komende jaren verder onderzoek gedaan en wordt er gewerkt aan biotoopherstel om er voor te zorgen dat de ooievaar in onze omgeving een goede toekomst tegemoet gaat.

 
  Grafiek met daarop het aantal bezette buitennesten, het aantal uitgekomen jongen en het aantal uitgevlogen 
  jongen. Vooral vanaf 2006 begint het aantal bezette buitennesten flink toe te nemen en dus ook het aantal
  uitgekomen en uitgevlogen jongen


Het aantal buitennesten groeit nog steeds en ook in 2010 konden we weer verschillende nieuwe nesten bijtekenen op de kaart. Ook in Voorst was een bestaand nest voor het eerst bezet en hier werd 1 jong grootgebracht. De eigenaar van dit nest maakte een mooi filmpje van "zijn" ooievaars en dat is hier te zien.


ontwerp: Arno ten Hoeve, uitvoering: TigrisIT