Ooievaarsbuitenstation 't Zand in Gorssel is opgericht in 1981 als onderdeel van het landelijke herintroductieproject voor de Ooievaar. Het was het 5e station dat werd opgericht en de dagelijkse verzorging was in  handen van de familie Verholt, geholpen door een enthousiaste groep vrijwilligers.
Het station heeft, vanaf de geboorte van de eerste jongen in 1982, tot aan heden een belangrijke bijdrage geleverd aan de terugkeer van de Ooievaar in het algemeen en in de IJsselvallei in het bijzonder.

Plas-dras gebied in de Ravenswaarden

Op maandag 22 oktober 2012 was het eindelijk zover, de aanleg van een stuk plas-dras gebied in de Ravenswaarden (uiterwaarden van de IJssel ten westen van Gorssel) kon beginnen. Dat het bijna twee jaar duurde vanaf de eerste plannen, had vooral te maken met de procedures en de nodige vergunning van Rijkswaterstaat om werk in het stroomgebied te kunnen uitvoeren. Het uitgegraven materiaal mocht bijvoorbeeld het gebied niet verlaten.

   
   
 Enkele foto's van de aanvang van de werkzaamheden,
 het bordje geeft aan dat er hier gewerkt wordt aan
 biotoopherstel.
 Iedereen is aanwezig, de machine staan klaar en de
 laatste uitleg omtrent de werkzaamheden wordt nog
 even gegeven.


In het kader van het enkele jaren geleden opgestelde biotoopherstelplan voor de Ooievaar voor de regio Gorssel e.o. was dit tot nu toe het grootste project dat nog uitgevoerd moest worden. Dat biotoopherstelplan is onderdeel van de reeds grotendeels gerealiseerde afbouw van het ooievaarsstation ít Zand in Gorssel. Het voorziet in graven van poelen in het werkgebied van de VWG (enkele daarvan zijn al gerealiseerd), plaatsen van nestpalen waar dat nuttig is en de monitoring van de verspreiding van de ooievaars in de regio (zie volledige plan op de volgende link; biotoopherstel)

Door een stuk van de oude IJsselloop af te graven ontstaat er een vochtig gebied waar de Ooievaar zich hopelijk thuis zal gaan voelen. Niet alleen voor de Ooievaar, en andere vogels is dit van belang maar ook ontstaat de kans dat een deel van de vroegere flora hier weer terug komt. Het betreffende terrein is van Staatsbosbeheer en de uitgegraven klei is gebruikt voor de versterking en reparatie van de zomerkade. Daarvoor is nauw samengewerkt met de Uiterwaardencommissie onder voorzitterschap van Ap Ilbrink (het samenwerkingsverband van de grondgebruikers in de Ravenswaarden) en de Agrarische Natuurvereniging ít Onderholt waarvan Wilfried Berends de plannen en het bestek maakte en de uitvoering begeleidde. Het werk werd uitgevoerd door loonwerkersbedrijf Boschloo uit Gorssel.

   
   
 Het is zover, de eerste hap grond wordt uitgegraven
 door mevr. Anne stortelder.
 Na het eerste graafwerk is het tijd voor taart en nog
 een groepsfoto.


Het uitgraven van de eerste schep grond was een feestelijke gebeurtenis die werd bijgewoond door alle betrokken partijen en waarbij een stuk taart natuurlijk niet kon ontbreken. Hieronder een stukje uit de Stentor en een filmpje van deze mijlpaal, want zo mogen we dit project toch wel noemen.
Voor het biotoopherstelplan is nauw samen gewerkt met Vogelbescherming Nederland, die ook geholpen heeft de nodige fondsen te realiseren. Dit onderdeel van het plan, de afgraving in de Ravenswaarden, is gefinancierd door de Gemeente Lochem.  Mevr. Anne Stortelder, die bij de Gemeente Lochem de financiering mede faciliteerde, was dan ook bij de start van het werk aanwezig.

   
   
 De graafwerkzaamheden in volle gang.
 Het resultaat van de graafwerkzaamheden.

 

Aanleg van drasgebied in Ravensweerd

  maandag 22 oktober 2012

 

GORSSEL - Bij het zandgat in de Gorsselse uiterwaard Ravensweerd wordt deze week een stukje oude IJsselloop uitgegraven.

Dit gebeurt ten behoeve van de aanleg van een drassig gebied waar met name ooievaars zich thuis moeten gaan voelen maar waar ook oorspronkelijke flora terug kan komen. Vanmorgen is op symbolische wijze de eerste 'hap' zand opgegraven. Ter viering werd een slagroomtaart aangesneden met daarop een klein ooievaartje, en verdeeld onder vertegenwoordigers van de partijen die dit project mede mogelijk hebben gemaakt. Onder meer dit gebied kan toevluchtsoord zijn voor wilde ooievaars in de regio, zeker als eind volgend jaar ooievaarsdorp 't Zand definitief zal zijn gesloten. Het dorp is overbodig geworden omdat de ooievaarsstand nu op peil is.Kleine foto's op deze pagina zijn gemaakt door Ronald Groenink!

ontwerp: Arno ten Hoeve, uitvoering: TigrisIT