Ooievaarsbuitenstation 't Zand in Gorssel is opgericht in 1981 als onderdeel van het landelijke herintroductieproject voor de Ooievaar. Het was het 5e station dat werd opgericht en de dagelijkse verzorging was in  handen van de familie Verholt, geholpen door een enthousiaste groep vrijwilligers.
Het station heeft, vanaf de geboorte van de eerste jongen in 1982, tot aan heden een belangrijke bijdrage geleverd aan de terugkeer van de Ooievaar in het algemeen en in de IJsselvallei in het bijzonder.

 

Biotoopherstel voor de Ooievaar

In 2009 is de werkgroep ooievaar van de vogelwerkgroep begonnen met het maken van een biotoopherstelplan voor de Ooievaar. Nu het met de stand van de Ooievaar weer goed gaat en er steeds meer broedparen zijn, lijkt de herintroductie van de Ooievaar geslaagd. Een groot deel van de Ooievaars zijn echter nog steeds afhankelijk van mensen en veel Ooievaars die wel onafhankelijk leven, hebben vaak moeite om voldoende jongen groot te brengen. Een belangrijke oorzaak hiervan is onvoldoende geschikt foerageergebied. Om hier verandering in te brengen is er een plan opgesteld met als titel "Ooievaars blijvend in de IJsselvallei en het achterland"
 

Het plan heeft als werkgebied het achterland ten oosten van Gorssel en enkele gebiedjes in de uiterwaarden.
Door in dat gebied aan biotoopherstel te werken hopen we de concentratie van Ooievaars rondom het buitenstation te verminderen en de soort beter over het gebied te verspreiden.
De belangrijkste punten in het plan zijn:

  • Optimalisatie broed- en leefgebied in de oostelijke IJsselvallei langs de laagland beken zoals; Schipbeek, Dortherbeek, Flierderbeek, Eefse beek en Berkel.
  • Gebiedsontwikkeling door grotere varieteit in landschapsgebruik
  • Afwisseling in natuur en landbouw
  • Kleinschaligheid optimaliseren
  • Aanleg van poelen en plas - drasgebieden
  • Verspreiding kunstnesten en optimalisatie nestgelegenheid

Download hier het plan

Jaarverslag 2009: downloaden als .pdf of online lezen
Jaarverslag 2010: downloaden als .pdf of online lezen
Jaarverslag 2011: downloaden als .pdf
Jaarverslag 2012: downloaden als .pdf

 
 
 Wensenkaart; ligging van potentieel geschikte gebieden voor biotoopverbetering en de onderlinge
 relaties/ecologische verbindingen

Tegelijk met de realisatie van het plan zal het Ooievaarsbuitenstation de komende jaren worden omgebouwd hetgeen betekent dat er uiteindelijk 1 nest overblijft en het station een educatief karakter zal krijgen. Ook is er al begonnen met het verminderen van voeren en het verplaatsten van de voerplek.
Alles met als doel de Ooievaar als volledig zelfstandige vogel in onze omgeving te handhaven en de herintroduktie van de Ooievaar waaraan al vele jaren zo hard gewerkt is in zijn geheel tot een succes te maken.

Om te kijken waar de ooievaars verblijven en hoe ze het terrein gebruiken wordt wekelijks langs drie vaste routes een inventarisatie gedaan van het landgebruik met de eventueel aanwezige gewassen en de activiteit van mensen en Ooievaars het gebied. Door deze inventarisatie en het zenderonderzoek (zie ooievaarsbuitenstation/zenderonderzoek) komen we hopelijk meer te weten over het terreingebruik van de ooievaar.

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door de samenwerking met en/of de steun van;
Vogelbescherming Nederland, SOVON, Gemeente Lochem, Rijkswaterstaat, Waterschap Rijn en IJssel, LTO, Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten

Feestelijke start

Op woensdag 2 juni 2010 is het nieuwe informatiebord feestelijk onthuld door Wim en Gerrie Verholt.
Eerder al, op vrijdag 28 mei 2010 was er een besloten bijeenkomst met VBN Nederland en financiers/genodigden om uitleg te geven over het project en de eerste schep aarde uit de grond te nemen. Met deze twee feestelijke en officiele gebeurtenissen is de start van het poject een feit en kan het graven en aanleggen beginnen.

 

Bron:  http://www.destentor.nl/regio/lochem/6782077/Nieuw-informatiebord-bij-ooievaarsbuitenstation-t-Zand.ece

Nieuw informatiebord bij ooievaarsbuitenstation 't Zand

door Roel Hendriks. vrijdag 04 juni 2010 | 07:34 | Laatst bijgewerkt op: vrijdag 04 juni 2010 | 09:29


Wim en Gerrie Verholt onthullen het bord dat bij het ooievaarsstation staat. foto Roel Hendriks

GORSSEL - Het ooievaarsbuitenstation 't Zand aan de Eefdese Enkweg in Gorssel wordt de komende jaren afgebouwd, maar zal in afgeslankte vorm ooievaars blijven huisvesten.

Als eerbetoon aan het vele werk dat Wim en Gerrie Verholt als beheerders van het station vanaf de stichting in 1981 hebben verricht, mochten zij woensdag het nieuwe informatiebord bij 'hun' station onthullen.

Vooraf had Jeroen Kuipers als lid van de ooievaarscommissie van de Vogelwerkgroep IJsselstreek tijdens een powerpoint presentatie een overzicht gegeven van de ontwikkeling van de ooievaarsstand in de IJsselvallei sinds 1981.

Daaruit bleek dat het aantal nesten buiten het station van 1 in 1991 is gegroeid tot 92 in 2010. Kuipers: "We gaan het buitenstation de komende jaren afbouwen. Het aantal palen worden teruggebracht van zeven naar drie en door het aanleggen van poelen en plasdrasgebieden (overvloeiingsgebieden) willen wij het leefgebied van de ooievaar zodanig verbeteren dat vanaf 2014 ons uiteindelijke doel, een zelfstandige populatie van ooievaars in de IJsselvallei en het achterland, gerealiseerd is."


Voor het bekijken van de uitgevoerde projecten en/of werkzaamheden kun je ook even kijken op deze pagina
ontwerp: Arno ten Hoeve, uitvoering: TigrisIT